Đa dạng sinh học của VQG Pù Mát

Đa dạng sinh học của VQG Pù Mát

Đa dạng sinh học của VQG Pù Mát

Văn phòng cho thuê tại TP-HCM  Hệ thống trên 8 chi nhánh tại các quận trung tâm, tòa nhà hạng A.
 Với hơn 20 tiện ích đầy đủ để sử dụng.
 Và Hơn 650,000 Doanh Nghiệp đã và đang đồng hành cùng chúng tôi.

Đa dạng sinh học của VQG Pù Mát

Vườn quốc gia Pù Mát nằm trong khu vực sinh thái Bắc Trường Sơn. Đây là một khu vực bảo tồn tính đa dạng sinh học đại diện cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới và á nhiệt đới điển hình lớn nhất khu vực Bắc Trường Sơn và là nơi đã xác định có sự phân bố của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, trong đó phải kể đến các loài mới được khoa học phát hiện trong những năm 90 của thế kỷ XX. Độ cao trong khu vực dao động từ 200 m - 1.841 m tạo ra nhiều dải núi chính chia cắt địa hình mạnh.

Giá trị về Đa dạng sinh học của VQG Pù Mát

Theo kết quả điều tra của Viện điều tra quy hoạch rừng năm 1992 thì Vườn quốc gia Pù Mát có 1.297 loài thực vật bậc cao, 64 loài thú, 137 loài chim, 25 loài bò sát, 15 loài lưỡng cư.
Sau khi được thành lập, Vườn quốc gia Pù Mát được sự hỗ trợ của dự án lâm nghiệp xã hội và bảo tồn thiên nhiên Nghệ An, cùng với sự cộng tác của 55 nhà khoa học trong và ngoài nước, 17 cán bộ Vườn quốc gia Pù Mát đã tổ chức nhiều đợt điều tra, nghiên cứu thực địa ở vùng núi thấp và vùng núi cao trong thời gian từ năm 1998 đến năm 2004.  Kết quả đa dạng sinh học tổng hợp như sau:

1. Về thực vật
- Qua kết quả nghiên cứu của các chuyên gia trong nước và quốc tế, hiện tại đã xác định được có 2.494 loài thực vật, 931 chi thuộc 202 họ. Trong đó có 70 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam có nguy cơ bị tiêu diệt; chiếm 2,81% tổng số loài của khu hệ. Công thức các loài quí hiếm hệ thực vật Pù Mát theo sách đỏ Việt Nam (RBD 2007) là:
Tổng số loài:  70 loài = 44 VU + 22EN + 4CR
Các loài thực vật quý hiếm tìm thấy ở  Pù Mát bao gồm 44 loài ở mức VU (Sẽ nguy cấp), 22 loài ở mức EN (Nguy cấp), 4 loài ở mức CR (Rất nguy cấp).
63 loài nằm trong sách đỏ IUCN (2007).
Công thức là: 63 loài = 25VU+ 4EN+ 4CR+ 7LR/nt+ 1NT+ 3DD+ 18LR/lc+ 1LC
Như vậy Các loài thực vật quý hiếm ở Pù Mát bao gồm  25 loài ở mức VU (Sẽ nguy cấp), 4 loài ở mức EN (Nguy cấp), 4 loài ở mức CR (Rất nguy cấp), 8 loài ở mức NT (Sắp bị đe doạ), 3 loài ở mức DD (Thiếu dẫn liệu), 19 loài ở mức LC (ít lo ngại)
Qua các dẫn liệu cho thấy, Pù Mát có đủ sự đa dạng, phong phú về giá trị nguồn gen thực vật của một VQG ở Việt Nam.
Các kiểu thảm thực vật của VQG Pù Mát:
Rừng kín thường xanh hỗn giao cây lá rộng, lá kim á ẩm nhiệt đới chiếm 29%.
Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới 46,5%
Kiểu phụ rừng lùn đỉnh núi 1,7%
Rừng phục hồi sau khai thác và sau nương rẫy 21%
Trảng cỏ cây bụi, cây gỗ rải rác 1,4%
Đất canh tác nông nghiệp và nương rẫy 0,4%

2. Về động vật
Kết quả khảo sát, điều tra đa dạng sinh học từ năm 1998 đến năm 2004 đã thống kê được thành phần các loài động vật có tại Vườn quốc gia Pù Mát như sau:
- Về thú: Có 132 loài, thuộc 11 bộ và 30 họ. Trong đó có 42 loài thú lớn, 39 loài dơi và 51 loài thú nhỏ. Theo danh lục IUCN (2007) tổng số có 93 loài. Công thức như sau:
93 loài= 12VU+ 4EN+ 1CR+ 3LC+ 2NT+ 5LR/nt+ 61LR/lc + 5DD
Như vậy Pù Mát bao gồm 12 loài Thú ở mức VU ( Sẽ nguy cấp), 4 loài ở mức EN (Nguy cấp), 1 loài ở mức CR(Rất nguy cấp), 7 loài ở mức NT (Sắp bị đe doạ),5 loài ở mức DD (Thiếu dẫn liệu), 64 loài ở mức LC (ít lo ngại)
Tiêu biểu là các loài Voi, Hổ, Sao la, Vượn đen má trắng, Chà vá chân nâu, Khỉ đuôi lợn, Mang trường sơn, Chó sói lửa...
42 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam (RBD 2007). Công thức như sau:
42 loài = 18VU+ 17EN+ 3CR+ 2LR/nt+ 2DD
Tức là, gồm 18 loài Thú ở mức VU ( Sẽ nguy cấp), 17 loài ở mức EN (Nguy cấp), 3 loài ở mức CR (Rất nguy cấp), 2 loài ở mức NT (Sắp bị đe doạ), 2 loài ở mức DD (Thiếu dẫn liệu)
Về Chim: Có 361 loài thuộc 49 họ và 14 bộ bao gồm cả chim bản địa và chim di cư. Trong số này có 287 loài nằm trong danh lục IUCN (2007) . Công thức như sau:
287 loài = 7NT+ 3VU+ 277LC
Như vậy Pù Mát bao gồm 7 loài ở mức NT (sắp bị đe doạ), 3 loài ở mức VU (Sẽ nguy cấp), 277 loài ở mức LC (ít lo ngại).
15 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam (RBD 2007). Công thức như sau:
15 loài= 8 VU +1EN+  2CR+ 1LR/nt + 3LR/cd
Tức là, gồm 8 loài Chim ở mức VU ( Sẽ nguy cấp), 1 loài ở mức EN (Nguy cấp), 2 loài ở mức CR (Rất nguy cấp), 1 loài ở mức NT (Sắp bị đe doạ), 3 loài ở mức Cd (Phụ thuộc bảo tồn)
Tiêu biểu có các loài Trĩ sao, Công, Gà lôi trắng, Gà tiền... Hai quần thể Trĩ sao và Hồng hoàng, Niệc cổ hung được xem có tầm quan trong cao mang tính quốc tế, và các quần thể của các loài khác như Diều cá bé cũng có thể có tầm quan trong bảo tồn quốc gia.
- Về Lưỡng cư và bò sát: Tổng cộng có 86 loài. Cụ thể có: 33 loài Lưỡng cư và 53 loài Bò sát (trong đó có 16 loài Rùa, 12 loài Tắc kè, Kỳ đà,  25 loài rắn).
Trong đó: Lưỡng cư có 23 loài nằm trong danh lục IUCN 2007, với công thức như sau:
23 Loài= 2NT+ 1DD+ 20LC.
Tức là: 2 loài ở mức NT (Sắp bị đe doạ), 1 loài ở mức DD (thiếu dẫn liệu), 20 loài ở mức LC (ít lo ngại)
3 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam (RBD 2007), công thức:
3 loài=  2VU+ 1EN.
Tức là gồm 2 loài ở mức VU ( Sẽ nguy cấp), 1 loài ở mức EN (Nguy cấp)
Bò sát có 17 loài nằm trong danh lục IUCN 2007 với công thức như sau:
17 loài =  4VU + 9EN + 2CR + 2LR/nt
Bao gồm: 4 loài ở mức VU ( Sẽ nguy cấp), 9 loài ở mức EN (Nguy cấp), 2 loài ở mức CR(Rất nguy cấp), 2 loài ở mức NT (Sắp bị đe doạ).
20 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam (RBD 2007) với công thức như sau:
20 loài = 7VU + 9EN + 4CR 
Bao gồm:  7 loài ở mức VU ( Sẽ nguy cấp), 9 loài ở mức EN (Nguy cấp), 4 loài ở mức CR(Rất nguy cấp)
Tiêu biểu có các loài như Rùa Ba vạch, Rùa Núi viền, Rùa hộp trán vàng, rắn lục xanh, Rắn hổ chúa...
Về cá: Có 83 loài thuộc 56 chi, 19 họ.
5 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam (RBD 2007) với công thức như sau:
5 loài RBD= 4VU+ 1EN.
Bao gồm: 4 loài ở mức VU ( Sẽ nguy cấp), 1 loài ở mức EN (Nguy cấp)
Tiêu biểu có các loài: Cá chình, Cá lăng, Cá mát, cá lấu...
- Về Bướm: Tổng cộng có 459 loài bướm bao gồm: 365 loài bườm ngày, 94 loài bướm đêm (83 loài bướm sừng và 11 loài bướm Hoàng đế). Trong đó có 7 loài bướm ngày và 4 loài bướm đêm (bườm sừng) là những loài mới ở Việt Nam. Ngoài ra còn có 3 loài bướm ngày nằm trong sách đỏ Việt Nam (RBD 2007) được xếp hạng ở mức VU (Sẽ nguy cấp).
- Về kiến: Bước đầu đã xác định được 78 loài thuộc 40 chi, 9 phân họ Kiến có mặt tại VQG Pù Mát. Tuy nhiên, tên cụ thể của các loài kiến hiện đang chờ giám định.
- Về Côn trùng: Tổng cộng hiện đã xác định được 1084 loài thuộc 64 họ, của 7 bộ. Trong đó có 71 loài đặc hữu.
Như vậy, VQG Pù Mát có tổng số loài động vật quý hiếm nằm trong danh lục IUCN (2007) là 420  loài. Công thức tổng hợp như sau:
420 loài = 13EN+ 19VU+ 3CR+ 11NT+ 7LR/nt+ 300LC+ 61LR/lc+ 6DD.
88 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam (RBD 2007). Công thức tổng hợp như sau:
88 loài =  42VU +  29EN+  9CR+  3LR/nt+  3LR/cd+ 2DD
Yếu tố đặc hữu của khu hệ chim và thú ở VQG Pù Mát cũng cao, có tới 12 loài (cho Việt Nam và Lào) trong số đó có những loài đặc trưng như Chào vao, Voọc đen, Sao la, Mang lớn, Mang Trường sơn, Chà vá chân nâu, Vượn Má vàng, Thỏ vằn, Cầy vằn, Trĩ sao, Khướu mỏ dài.
Về lĩnh vực bảo tồn loài, Pù Mát chẳng những là một khu tầm cỡ quốc gia mà còn có giá trị cho cả Lào và Đông dương. Điều đặc biệt quan trọng là quần thể một số loài chim và thú thực sự có nguy cơ bị tiêu diệt ở Việt Nam và trên thế giới vẫn còn khả năng bảo tồn phát triển nếu VQG được quản lý và bảo vệ tốt đó là các loài Voi, Hổ, Sao La, Bò tót, Mang Trường Sơn, Thỏ vằn, Cầy Vằn, Gấu chó, Gấu ngựa, Trĩ sao.

(nghệ an quê hương tôi)


Các bài viết khác...

NHÂN SỐ HỌC
NHÂN SỐ HỌC
bộ môn do nhà toán học Pythagoras đã nghiên cứu và phát triển từ khoảng 2.600 năm trước.
Chủ nghĩa trọng thương là gì?
Chủ nghĩa trọng thương là gì?
Chủ nghĩa trọng thương là học thuyết kinh tế đầu tiên đã đưa ra những lý luận cơ bản trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa
Lợi thế cạnh tranh là gì?
Lợi thế cạnh tranh là gì?
Lợi thế cạnh tranh là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trở nên nổi bật hơn hẳn đối thủ cạnh tranh của mình trên thị trường
Tự chế siêu xe Lamborghini cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặn..
Tự chế siêu xe Lamborghini cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặn..
Tự chế siêu xe Lamborghini cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặng luôn một chiếc Aventador S mới cứng nhân dịp Giáng sinh
Ám thị - Trạng thái bản ngã trong giao tiếp
Ám thị - Trạng thái bản ngã trong giao tiếp
Ám thị - Trạng thái bản ngã trong giao tiếp
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người, bằng ngôn ngữ con người có thể truyền đi bất cứ một loại thông tin nào, như diễn tả tình cảm, ám chỉ, miêu tả sự vật.
Khi bạn liệt kê tất cả chi phí cố định và thay đổi hàng tháng, từ tiền
Khi bạn liệt kê tất cả chi phí cố định và thay đổi hàng tháng, từ tiền
Khi bạn liệt kê tất cả chi phí cố định và thay đổi hàng tháng, từ tiền thuê nhà, ăn uống, đến tập gym... thì chúng không được vượt quá thu nhập hàng tháng,
Cũng giống như những sản phẩm khác, muốn bán được dịch vụ cho thuê văn
Cũng giống như những sản phẩm khác, muốn bán được dịch vụ cho thuê văn
Cũng giống như những sản phẩm khác, muốn bán được dịch vụ cho thuê văn phòng, các nhà đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này muốn kinh doanh hiệu quả,
Đó là một nguyên tắc cổ điển. Nếu bạn từng học môn marketing, bạn chắc hẳn đã được học về điều này
Đó là một nguyên tắc cổ điển. Nếu bạn từng học môn marketing, bạn chắc hẳn đã được học về điều này
Đó là một nguyên tắc cổ điển. Nếu bạn từng học môn marketing, bạn chắc hẳn đã được học về điều này. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế, bạn thường quên nguyên tắc này. Bạn không coi trọng việc nghiên cứu
 AI marketing là gì ?
 Open Source CRM là gì? Top 6 phần mềm Open Source CRM tốt nhất
 Các loại nền kinh tế chính tham khảo
 Microsoft Visual C++ là gì? Có cần thiết trên PC?
 Ứng dụng SPSS cho nghiên cứu học thuật
 Power BI là gì? Tại sao nên sử dụng Power BI?
 Sự đặc biệt của ngân hàng và các rủi ro tiềm ẩn
 Neuralink – startup công nghệ thần kinh do Elon Musk đồng sáng lập.
 ChatGPT và vấn đề cải thiện công việc
 STRESS - KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ CĂNG THẲNG
 Top 4 con giáp đổi vận bất ngờ, giàu có liên tục trong 3 năm tới
 3 chòm sao luôn sống ngay thẳng, nói không với nịnh hót
 Chat Generative Pre-training Transformer ChatGPT
 Khi Lý Thuyết Không Là Màu Xám (Nobel Kinh tế 2022).
 MỒ HÔI TRỘM LÀ GÌ? - ẢNH HƯỞNG TỚI TRẺ RA SAO?
 TRẺ BIẾNG ĂN NÊN BỔ SUNG GÌ
 Nguyên tắc thiết kế ứng dụng iOS
 Thiết kế giao diện trong iOS (Bài 3)
 Tạo ứng dụng iOS đầu tiên (Bài 2)
 Tổng quan về lập trình iOS (Bài 1)
 Xử lý sự kiện trong iOS (Bài 4)
 9 Cách thu hút khách hàng trên facebook mới nhất
 Tổng trị giá xuất, nhập khẩu Việt Nam Q1/2022 đạt 176,75 tỷ USD
 2 NGUYÊN TẮC CHỌN NGHỀ CHO CON MÀ BA MẸ CẦN BIẾT
 KHÔNG CẦN CON HỌC QUÁ GIỎI NHƯNG HÃY LÀ NGƯỜI CÓ TƯ DUY
 Vàng và Bit coin Đâu là lựa chọn tốt hơn để đầu tư ?
 Thoát khỏi cảnh bế tắc hoặc lựa chọn dẫn doanh nghiệp của bạn vào con đường phá sản!
 Vì sao trẻ nhỏ thiếu TẬP TRUNG kém CHÚ Ý
 CÁCH CHƠI RUBIK 3X3 DỄ HIỂU NHẤT CHO NGƯỜI MỚI
 TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN CÁC NHÓM NGÀNH
 Paralympic Tokyo: Siêu nhân Lê Văn Công giành HCB cử tạ
 Đa dạng sinh học của VQG Pù Mát
 Gửi tiết kiệm tiền mặt chính là điều tồi tệ nhất mà bạn làm
 Các tỷ phú thế giới kiếm thêm 1.900 tỷ USD trong năm 2020
 10 nơi làm việc nào tốt nhất Việt Nam mùa Covid-19
 Thị trường mục tiêu
 Nguồn Vốn FDI
 Lộ trình tắt sóng điện thoại "cục gạch"
 Nguồn Vốn FDI Phần 2
 Top 10 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2019
 TOP THƯƠNG HIỆU GIÀY NAM NỔI TIẾNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT HIỆN NAY (PHẦN 1)
 Top 10 thương hiệu nón kết nam cao cấp trên thị trường
 Khách vay vùng lũ được ngân hàng miễn giảm lãi, cơ cấu nợ
 Các chuyên gia về bão của Mỹ dự báo mùa bão cực mạnh
 Phát hiện 900 ngôi mộ cổ gần Đại Vận Hà
 Tìm về làng nghề đan bàng ở Huế
 Hàng mây tre ở Huế
 Chiến lược Marketing cho những sản phẩm "sinh sau đẻ muộn"
 Lá thường xuân, cam thảo, bách bộ, hoàng kỳ… hỗ trợ giảm ho, đàm, viêm
 Bill Gates đọc rất nhiều sách – khoảng 50 cuốn mỗi năm (tức mỗi tuần 1