Sinh Trắc dấu vân tay | Khám phá tiềm năng vượt trội

Sinh Trắc dấu vân tay | Khám phá tiềm năng vượt trội

Sinh Trắc dấu vân tay Học là một tập hợp hệ thống thông tin, được phát triển bởi các nhà khoa học và các chuyên gia, dựa trên những hiểu biết về GEN, thai nhi, thần kinh và tâm lý, sinh trắc học vân tay, kết hợp với các phương pháp quan sát, theo dõi, so sánh và tổng hợp.

Chi tiết

Latest