SPSS là một phần mềm quen thuộc đối với sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu khoa học. Vậy SPSS là gì? Ứng dụng SPSS cho nghiên cứu học thuật như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết bên dưới nhé!

SPSS là một phần mềm quen thuộc đối với sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu khoa học. Vậy SPSS là gì? Ứng dụng SPSS cho nghiên cứu học thuật như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết bên dưới nhé!

SPSS là một phần mềm quen thuộc đối với sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu khoa học. Vậy SPSS là gì? Ứng dụng SPSS cho nghiên cứu học thuật như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết bên dưới nhé!

Văn phòng cho thuê tại TP-HCM  Hệ thống trên 8 chi nhánh tại các quận trung tâm, tòa nhà hạng A.
 Với hơn 20 tiện ích đầy đủ để sử dụng.
 Và Hơn 650,000 Doanh Nghiệp đã và đang đồng hành cùng chúng tôi.

Ứng dụng SPSS cho nghiên cứu học thuật

I. SPSS là gì?
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một chương trình máy tính miễn phí phục vụ công tác phân tích thống kê, ra mắt bởi SPSS Inc vào năm 1968 và được IBM mua lại vào năm 2009. SPSS được tạo ra với mục đích phân tích dữ liệu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội. Nhưng dần về sau, SPSS không dừng lại ở đó mà đã được ứng dụng rộng rãi trong các các nghiên cứu điều tra xã hội học và kinh tế lượng.

II. Chức năng của SPSS
SPSS có những chức năng chính trong việc xử lý dữ liệu như:

Nhập và làm sạch dữ liệu.
Xử lý các biến đổi và quản lý các dữ liệu đó.
Tổng hợp dữ liệu và trình bày dưới các dạng bảng, đồ thị,...
Phân tích dữ liệu, tính toán các tham số thống kê và diễn giải kết quả.

III. Ứng dụng SPSS 
1. Lĩnh vực
Hiện nay, phần mềm SPSS đang được sử dụng làm công cụ trong thống kê phân tích số liệu. Đặc biệt trong các trường đại học, ngoài ra còn có những lĩnh vực sử dụng công cụ SPSS này để phân tích số liệu cũng như thống kê như:

Tâm lý học.
Điều tra xã hội học
Kinh doanh: Nghiên cứu hành vi mua sản phẩm, xu hướng chấp nhận một sản phẩm, dịch vụ.
Nghiên cứu trong y sinh: Các ảnh hưởng của thuốc tới một nhóm bệnh lý, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sâu hại trong nông nghiệp…
Nghiên cứu thị trường (marketing research) 
2. Đối tượng sử dụng 
Đối tượng sử dụng SPSS khá đông đảo trải dài từ nhiều ngành nghề:

Học sinh, sinh viên, học viên các trường đại học.
Người nghiên cứu xã hội.
Nhà kinh doanh cần nghiên cứu thị trường.
Người nghiên cứu khoa học...

IV. Sử dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học
1. Phân tích thống kê tần số (Frequency)
Thống kê tần số là thống kê số lần xuất hiện của các biến định tính hoặc định lượng như biến giới tính, độ tuổi, thu nhập, học vấn…sau đó biểu diễn các giá trị này lên đồ thị (hình tròn, hình cột…). Thống kê tần số sẽ thể hiện giá trị phần trăm của tần số xuất hiện tương ứng cho từng biến. Dữ liệu thống kê tần số trong SPSS sẽ được hiển thị dưới dạng bảng và biểu đồ. 

2. Phân tích thống kê mô tả (Descriptive)
Thống kê mô tả có tác dụng mô tả ngắn gọn những đặc tính của dữ liệu thu thập được. Thống kê mô trả cho ra những thông tin về giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất/lớn nhất, tổng sum, S.E mean,....Thống kê mô tả thường sẽ tập trung đánh giá vào giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình.

3. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha)
Cronbach Alpha là một phép kiểm định thống kê được sử dụng để đo lường các biến rải rác nhằm đánh giá mức độ chặt chẽ của các biến. Dùng để đánh giá độ tin cậy liên quan đến tính chính xác, tính nhất quán của kết quả, tránh sai số ngẫu nhiên, đánh giá độ tin cậy của thang đo.

Mức giá trị hệ số Cronbach's Alpha:

Từ 0.8 đến gần bằng 1: thang đo lường rất tốt
Từ 0.7 đến gần bằng 0.8: thang đo lường sử dụng tốt
Từ 0.6 trở lên: thang đo lường đủ điều kiện 
Nguồn tham khảo: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS Tập 2, NXB Hồng Đức, trang 24. 

4. Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory factor analysis - EFA)
Phân tích nhân tố khám phá EFA có mục tiêu rút gọn dữ liệu và kiểm định các yếu tố đại diện trong mô hình nghiên cứu. Điều kiện khi sử dụng thang đo EFA:

Phần trăm phương sai tích lũy phải trên 50% biến thiên của các biến quan sát
Tổng độ lệch bình phương của một nhân tố (Eigenvalue), đại lượng đại diện cho lượng biến thiên giải thích bởi nhân tố hay phương sai của nhân tố phải lớn hơn 1.
Nguyên tắc chọn một biến thuộc một nhân tố bao gồm biến đó phải có chỉ số lớn hơn 0.5 ở nhân tố đó và không có chỉ số quá 0.35 ở các nhân tố khác
Trị số KMO (Kaiser – Meyer - Olkin) chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố, trị số KMO lớn hơn 0.5
Hệ số sig phải nhỏ hơn 0.05 nhằm đảm bảo kiểm định có ý nghĩa với độ tin cậy 95%.

5. Phân tích tương quan (Correlation)
Phân tích tương quan giữa các nhân tố độc lập với nhân tố phụ thuộc, với mục tiêu sẽ chọn những nhân tố độc lập có tương quan với nhân tố phụ thuộc và đưa những nhân tố đó vào hồi quy. Trong đó, hệ số tương quan Pearson (Pearson correlation coefficient, kí hiệu r) dùng để đo lường mức độ tương quan tuyến tính giữa hai biến. Hệ số tương quan Pearson (r) sẽ nhận giá trị từ +1 đến -1. 

r < 0 cho biết một sự tương quan nghịch giữa hai biến, nghĩa là nếu giá trị của biến này tăng thì sẽ làm giảm giá trị của biến kia.
r=0 cho thấy không có sự tương quan.
r > 0 cho biết một sự tương quan thuận giữa hai biến, nghĩa là nếu giá trị của biến này tăng thì sẽ làm tăng giá trị của biến kia.


6. Phân tích hồi quy (Regression)
Hồi quy trong SPSS là bước kiểm định mô hình nghiên cứu sau khi chạy một loạt các phân tích Cronbach's Alpha, EFA, Correlations để chọn lựa những biến độc lập thỏa mãn điều kiện cho yêu cầu hồi quy... Phân tích hồi quy cho biết mức độ mức độ đóng góp nhiều, ít, không đóng góp... của từng nhân tố độc lập vào sự thay đổi của biến phụ thuộc.


(st từ thegioididong)


Các bài viết khác...

NHÂN SỐ HỌC
NHÂN SỐ HỌC
bộ môn do nhà toán học Pythagoras đã nghiên cứu và phát triển từ khoảng 2.600 năm trước.
Chủ nghĩa trọng thương là gì?
Chủ nghĩa trọng thương là gì?
Chủ nghĩa trọng thương là học thuyết kinh tế đầu tiên đã đưa ra những lý luận cơ bản trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa
Lợi thế cạnh tranh là gì?
Lợi thế cạnh tranh là gì?
Lợi thế cạnh tranh là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trở nên nổi bật hơn hẳn đối thủ cạnh tranh của mình trên thị trường
Tự chế siêu xe Lamborghini cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặn..
Tự chế siêu xe Lamborghini cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặn..
Tự chế siêu xe Lamborghini cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặng luôn một chiếc Aventador S mới cứng nhân dịp Giáng sinh
Ám thị - Trạng thái bản ngã trong giao tiếp
Ám thị - Trạng thái bản ngã trong giao tiếp
Ám thị - Trạng thái bản ngã trong giao tiếp
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người, bằng ngôn ngữ con người có thể truyền đi bất cứ một loại thông tin nào, như diễn tả tình cảm, ám chỉ, miêu tả sự vật.
Khi bạn liệt kê tất cả chi phí cố định và thay đổi hàng tháng, từ tiền
Khi bạn liệt kê tất cả chi phí cố định và thay đổi hàng tháng, từ tiền
Khi bạn liệt kê tất cả chi phí cố định và thay đổi hàng tháng, từ tiền thuê nhà, ăn uống, đến tập gym... thì chúng không được vượt quá thu nhập hàng tháng,
Cũng giống như những sản phẩm khác, muốn bán được dịch vụ cho thuê văn
Cũng giống như những sản phẩm khác, muốn bán được dịch vụ cho thuê văn
Cũng giống như những sản phẩm khác, muốn bán được dịch vụ cho thuê văn phòng, các nhà đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này muốn kinh doanh hiệu quả,
Đó là một nguyên tắc cổ điển. Nếu bạn từng học môn marketing, bạn chắc hẳn đã được học về điều này
Đó là một nguyên tắc cổ điển. Nếu bạn từng học môn marketing, bạn chắc hẳn đã được học về điều này
Đó là một nguyên tắc cổ điển. Nếu bạn từng học môn marketing, bạn chắc hẳn đã được học về điều này. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế, bạn thường quên nguyên tắc này. Bạn không coi trọng việc nghiên cứu
 Microsoft Visual C++ là gì? Có cần thiết trên PC?
 Ứng dụng SPSS cho nghiên cứu học thuật
 Power BI là gì? Tại sao nên sử dụng Power BI?
 Sự đặc biệt của ngân hàng và các rủi ro tiềm ẩn
 Neuralink – startup công nghệ thần kinh do Elon Musk đồng sáng lập.
 ChatGPT và vấn đề cải thiện công việc
 STRESS - KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ CĂNG THẲNG
 Top 4 con giáp đổi vận bất ngờ, giàu có liên tục trong 3 năm tới
 3 chòm sao luôn sống ngay thẳng, nói không với nịnh hót
 Chat Generative Pre-training Transformer ChatGPT
 Khi Lý Thuyết Không Là Màu Xám (Nobel Kinh tế 2022).
 MỒ HÔI TRỘM LÀ GÌ? - ẢNH HƯỞNG TỚI TRẺ RA SAO?
 TRẺ BIẾNG ĂN NÊN BỔ SUNG GÌ
 Nguyên tắc thiết kế ứng dụng iOS
 Thiết kế giao diện trong iOS (Bài 3)
 Tạo ứng dụng iOS đầu tiên (Bài 2)
 Tổng quan về lập trình iOS (Bài 1)
 Xử lý sự kiện trong iOS (Bài 4)
 9 Cách thu hút khách hàng trên facebook mới nhất
 Tổng trị giá xuất, nhập khẩu Việt Nam Q1/2022 đạt 176,75 tỷ USD
 2 NGUYÊN TẮC CHỌN NGHỀ CHO CON MÀ BA MẸ CẦN BIẾT
 KHÔNG CẦN CON HỌC QUÁ GIỎI NHƯNG HÃY LÀ NGƯỜI CÓ TƯ DUY
 Vàng và Bit coin Đâu là lựa chọn tốt hơn để đầu tư ?
 Thoát khỏi cảnh bế tắc hoặc lựa chọn dẫn doanh nghiệp của bạn vào con đường phá sản!
 Vì sao trẻ nhỏ thiếu TẬP TRUNG kém CHÚ Ý
 CÁCH CHƠI RUBIK 3X3 DỄ HIỂU NHẤT CHO NGƯỜI MỚI
 TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN CÁC NHÓM NGÀNH
 Paralympic Tokyo: Siêu nhân Lê Văn Công giành HCB cử tạ
 Đa dạng sinh học của VQG Pù Mát
 Gửi tiết kiệm tiền mặt chính là điều tồi tệ nhất mà bạn làm
 Các tỷ phú thế giới kiếm thêm 1.900 tỷ USD trong năm 2020
 10 nơi làm việc nào tốt nhất Việt Nam mùa Covid-19
 Thị trường mục tiêu
 Nguồn Vốn FDI
 Lộ trình tắt sóng điện thoại "cục gạch"
 Nguồn Vốn FDI Phần 2
 Top 10 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2019
 TOP THƯƠNG HIỆU GIÀY NAM NỔI TIẾNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT HIỆN NAY (PHẦN 1)
 Top 10 thương hiệu nón kết nam cao cấp trên thị trường
 Khách vay vùng lũ được ngân hàng miễn giảm lãi, cơ cấu nợ
 Các chuyên gia về bão của Mỹ dự báo mùa bão cực mạnh
 Phát hiện 900 ngôi mộ cổ gần Đại Vận Hà
 Tìm về làng nghề đan bàng ở Huế
 Hàng mây tre ở Huế
 Chiến lược Marketing cho những sản phẩm "sinh sau đẻ muộn"
 Lá thường xuân, cam thảo, bách bộ, hoàng kỳ… hỗ trợ giảm ho, đàm, viêm
 Bill Gates đọc rất nhiều sách – khoảng 50 cuốn mỗi năm (tức mỗi tuần 1
 Sức khoẻ cho thai phụ làm việc văn phòng - Các yếu tố có thể tác động
 Sức khỏe cho thai phụ làm việc văn phòng
 Mistakes New Network Marketers Make