Văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, virture office, share office, coworking, van phong ao, van phong ao tai tp.hcm, van phong chia se,

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CẤP CAO - P1

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CẤP CAO - P1

Văn phòng cho thuê tại TP-HCM  Hệ thống trên 8 chi nhánh tại các quận trung tâm, tòa nhà hạng A.
 Với hơn 20 tiện ích đầy đủ để sử dụng.
 Và Hơn 650,000 Doanh Nghiệp đã và đang đồng hành cùng chúng tôi.

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CẤP CAO - P1

2.1  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG

  2.1.1. Khái niệm về công tác bán hàng


  Quan điểm trước đây về bán hàng chính là bán sản phẩm, còn bán hàng ngày nay chính là bán lợi ích của sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Hoạt động bán hàng là quá trình tổng hợp nhiều hoạt động liên quan kế tiếp nhau ở nhiều bộ phận khác nhau ở doanh nghiệp thương mại ở tất cả các cấp, các thành phần từ trong hệ thống doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để biến khả năng chuyển hoá hình thái giá trị từ hàng sang tiền thành hiện thực một cách hiệu quả. Hoạt động bán hàng là khâu quan trọng nhất, máu chốt nhất trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

  Từ khi sản xuất hàng hoá ra đời thì xuất hiện cùng với nó là quá trình trao đổi hàng hoá nhưng quá trình trao đổi mới chỉ diễn ra dưới hình thức trao đổi hàng lấy hàng. Nhưng ngay khi tiền tệ ra đời thì trao đổi hàng hoá mới thực sự phát triển dưới hình thức hàng-tiền-hàng tạo nên quá trình lưu thông hàng hoá. Giai đoạn hàng hóa được chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị đó là hình thái bán hàng.

  Bán hàng là một hoạt động vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính khoa học. Hoạt động bán hàng xét về mặt kỹ thuật thì đó là sự chuyển hoá hình thái của vốn kinh doanh từ hàng sang tiền hay chuyển dịch quyền sở hữu hàng hoá cho khách hàng đồng thời thu tiền hoặc quyền được thu tiền bán hàng. Xét về mặt nghệ thuật bán hàng là quá trình tìm hiểu khám phá gợi mở và đáp ứng nhu cầu hay ước muốn của người mua nhằm thoả mãn nhu cầu một tổ chức trên cơ sở thoả mãn nhu cầu của khách hàng về một giá trị sử dụng nhất định.

  Hoạt động bán hàng là một hoạt động trung gian thực hiện mối giao lưu giữa các ngành kinh doanh quốc dân, giữa các nhà sản xuất, các nhà phân phối với tổ chức đối tượng tiêu dùng khác nhau. Nó đảm bảo cho quá trình tái sản xuất  và liên tục, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường thì bán hàng càng trở thành khâu quyết định mang tính sống còn đối với mỗi doanh nghiệp.

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công tác bán hàng  2.1.2.1 Chức năng     

   Hoạt động bán hàng ở các doanh nghiệp được xem xét như một quá trình kinh tế bao gồm các công việc có liên hệ mật thiết với nhau được tiến hành ở các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp.

   Bán hàng giúp doanh nghiệp thực hiện giá trị chuyển hàng hoá thành tiền.

   Thực hiện mục đích kinh doanh của doanh nghiệp là lợi nhuận.

  2.1.2.2 Nhiệm vụ

   Nhiệm vụ chính của công tác bán hàng là làm sao bán được nhiều hàng hoá, đồng thời phải thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều phòng ban khác nhau với các hoạt động liên quan và kế tiếp nhau

   Hoạt động bán hàng thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã vạch ra và kết quả hoạt động bán hàng phản ánh hoạt động kinh doanh. Qua đó thể hiện trình độ tổ chức, năng lực điều hành và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

 2.1.3.  Vị trí và vai trò của công tác bán hàng

  2.1.3.1 Vị trí

   Bán hàng là một khâu quan trọng trong quá trình kinh doanh thương mại. Nó là khâu trực tiếp kết thúc quá trình nghiệp vụ kho, nghiệp vụ kinh doanh thương mại, đó là khâu để đánh giá tổng hợp hiệu quả của việc kinh doanh trong các công ty thương mại.

   Là khâu quyết định các khâu khác ở một doanh nghiệp kinh doanh thương mại (mua, dự trữ, vận chuyển…) về cả nội dung, quy mô, tốc độ, phương thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  2.1.3.2  Vai trò

   Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp phải tiến hành rất nhiều hoạt động khác nhau như tạo nguồn, nghiên cứu thị trường, quản lý dự trữ…trong đó bán hàng là khâu quan trọng nhất, chỉ có bán được hàng doanh nghiệp mới có thể thu hồi được vốn kinh doanh, thu được lợi nhuận tiếp tục tái đầu tư mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh.

   Dù doanh nghiệp có sản xuất ra sản phẩm với chi phí rẻ chất lượng tốt mà hoạt động của hệ thống bán hàng yếu kém, làm cho hàng hoá hay dịch vụ của doanh nghiệp không đến được với người tiêu dùng thì doanh nghiệp không thể tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Vì vậy bán hàng là khâu rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

   Bán hàng là nghiệp vụ cơ bản nhất thực hiện mục đích kinh doanh của doanh nghiệp là lợi nhuận vì thế nó quyết định và chi phối các hoạt động nghiệp vụ khác của doanh nghiệp như nghiên cứu thị trường, dự trữ, quản lý hàng… hoạt động bán hàng mà không hiệu quả thì dù các bộ phận khác có cố gắng đến đâu thì kết quả kinh doanh vẫn kém, vẫn ứ đọng hàng hoá dẫn đến thua lỗ. Trong nền kinh tế thị trường việc thu hút được khách hàng, có quan hệ tốt với khách hàng là yếu tố quan trọng quyết định khả năng chiến thắng của doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh nắm giữ thị phần.

   Hoạt động bán hàng là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, do đó nó thúc đẩy sự chủ động sáng tạo của các trung gian phân phối bán hàng liên lạc thông tin giữa doanh nghiệp với khách hàng. Từ đó giúp doanh nghiệp nắm bắt, cập nhật được thông tin một cách chính xác về nhu cầu, thị hiếu của khách hàng cũng như mức cung ứng của các đối thủ cạnh tranh. Hoạt động của hệ thống bán hàng càng hoàn thiện thì doanh nghiệp thu được càng nhiều lợi nhuận, nó đảm bảo cho doanh nghiệp có thể thực hiện được các mục tiêu cơ bản của mình như lợi nhuận, thị phần và an toàn

  2.1.4. Mục tiêu của công tác bán hàng

   Mục tiêu bán hàng có thể chia thành hai loại cơ bản là mục tiêu hướng vào con người và mục tiêu hướng vào lợi nhuận. Những công ty thành công đều có những mục tiêu được xác định rõ ràng với những chiến lược để đạt được mục tiêu ấy. Cách tốt nhất là những người điều hành công ty xây dựng những mục tiêu kinh doanh sau khi đánh giá cẩn thận những cơ hội kinh doanh cũng như những nguồn lực của công ty. Thông thường những mục tiêu ấy được cụ thể hóa thành những chỉ tiêu tăng trưởng về lợi nhuận và doanh số, sau đó được chi tiết hóa theo hệ thống tổ chức của công ty đến từng định mức cho từng vùng, địa lý.

   Mục tiêu bán hàng của các doanh nghiệp trong từng giai đoạn, từng thời kỳ phụ thuộc vào chiến lược và mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp trong thời kỳ đó. Trong từng thời điểm, từng giai đoạn thì bán hàng lại thể hiện một chiến lược kinh doanh có thể là nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, đẩy mạnh khai thác công suất, đào tạo nguồn nhân lực, xâm nhập thị trường. Doanh nghiệp có thể thực hiện một mục tiêu duy nhất hoặc thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu.

   Mục tiêu bán hàng hướng vào doanh số là mục tiêu thông thường của các doanh nghiệp. Mục tiêu doanh số được thể hiện tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, có thể thể hiện bằng giá trị tiêu thụ, thể hiện bằng số sản phẩm bán ra như lô, tá, thùng, tấn.

   Mục tiêu bán hàng hướng vào con người nhằm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng bán hàng có chất lượng cao, năng động nhiệt tình…để họ có thể bán được hàng nhiều nhất có thể. Dù trước hay sau thì mục tiêu của công tác bán hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất này đều là lợi nhuận.


Các bài viết khác...

NHÂN SỐ HỌC
NHÂN SỐ HỌC
bộ môn do nhà toán học Pythagoras đã nghiên cứu và phát triển từ khoảng 2.600 năm trước.
Chủ nghĩa trọng thương là gì?
Chủ nghĩa trọng thương là gì?
Chủ nghĩa trọng thương là học thuyết kinh tế đầu tiên đã đưa ra những lý luận cơ bản trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa
Lợi thế cạnh tranh là gì?
Lợi thế cạnh tranh là gì?
Lợi thế cạnh tranh là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trở nên nổi bật hơn hẳn đối thủ cạnh tranh của mình trên thị trường
Tự chế siêu xe Lamborghini cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặn..
Tự chế siêu xe Lamborghini cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặn..
Tự chế siêu xe Lamborghini cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặng luôn một chiếc Aventador S mới cứng nhân dịp Giáng sinh
Ám thị - Trạng thái bản ngã trong giao tiếp
Ám thị - Trạng thái bản ngã trong giao tiếp
Ám thị - Trạng thái bản ngã trong giao tiếp
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người, bằng ngôn ngữ con người có thể truyền đi bất cứ một loại thông tin nào, như diễn tả tình cảm, ám chỉ, miêu tả sự vật.
Khi bạn liệt kê tất cả chi phí cố định và thay đổi hàng tháng, từ tiền
Khi bạn liệt kê tất cả chi phí cố định và thay đổi hàng tháng, từ tiền
Khi bạn liệt kê tất cả chi phí cố định và thay đổi hàng tháng, từ tiền thuê nhà, ăn uống, đến tập gym... thì chúng không được vượt quá thu nhập hàng tháng,
Cũng giống như những sản phẩm khác, muốn bán được dịch vụ cho thuê văn
Cũng giống như những sản phẩm khác, muốn bán được dịch vụ cho thuê văn
Cũng giống như những sản phẩm khác, muốn bán được dịch vụ cho thuê văn phòng, các nhà đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này muốn kinh doanh hiệu quả,
Đó là một nguyên tắc cổ điển. Nếu bạn từng học môn marketing, bạn chắc hẳn đã được học về điều này
Đó là một nguyên tắc cổ điển. Nếu bạn từng học môn marketing, bạn chắc hẳn đã được học về điều này
Đó là một nguyên tắc cổ điển. Nếu bạn từng học môn marketing, bạn chắc hẳn đã được học về điều này. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế, bạn thường quên nguyên tắc này. Bạn không coi trọng việc nghiên cứu
 Tự chế siêu xe Lamborghini cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặn..
 Ám thị - Trạng thái bản ngã trong giao tiếp
 Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu của con người
 Thuyết nhu cầu của A. Maslow là thuyết đạt tới đỉnh cao trong việc nhậ
 Người lãnh đạo nhóm (Tìm kiếm các thành viên mới
 Ví dụ này bao gồm bốn cuộc họp về kế hoạch và phát triển các kế hoạch
 Từ cổ chí kim, không phải cứ cao to bắp thịt sẽ trở thành anh hùng vô
 Có phải bạn đang có những hợp đồng với giá cả ưu đãi nhất cho các dịch
 Chiến lược công ty là gì ? Chiến lược Marketing là gì ? Đâu la
 Top 3 hành vi gây tụt thứ hạng từ khóa nghiêm trọng
 Chi tiết về cách ghi ngày, tháng, số và ký hiệu
 Bạn muốn trở nên có vị thế và quyền lực hơn trong cuộc họp sắp tới phả
 3 bước đơn giản giúp giải quyết vấn đề sáng suốt của tỷ phú Jeff Bezos
  Bản tin Hải quan định kỳ Ra ngày 20/09/2018
 Kinh nghiệm quản lý thời gian (2)
 Nếu bạn không có một chiến lươc cụ thể nào để chen vào giữa khách hàng
 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
 TRÌNH BÀY MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHẢ THI
 Nhiều dòng thuế cắt giảm về 0%
 Nghệ thuật cân bằng cuộc sống của Sếp
 BÀI HỌC VỀ SỰ TỰ TIN
 Gia Cát Lượng và nghệ thuật dùng người ?
 “LỢI ÍCH THẬT” TỪ “VĂN PHÒNG ẢO”
 Sếp trẻ khổ với nhân viên già
 HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING
 Kỹ năng Phỏng vấn Tuyển dụng
 Thế nào là một nhà quản trị thực thụ ?
 KỸ NĂNG BÁN HÀNG CẤP CAO - P1
 quang cao qua email
 Những nghề chỉ có vào dịp cuối năm
 Lời khuyên cho người khởi nghiệp kinh doanh
 Kế toán trọn gói: sự lựa chọn khôn ngoan
 Đừng chần chừ, hãy khởi nghiệp!
 8 con đường tránh nợ nần kinh doanh
 Từ chiến lược hoàn hảo tới hiện thực
 Bí quyết xác định mục tiêu kinh doanh
 Tuyệt chiêu
 Bí quyết thành doanh nghiệp triệu đô
 8 Bí quyết để khách hàng luôn trung thành với khách hàng
 Lựa chọn chiến lược phù hợp với tổ chức
 Biến thất bại thành cơ hội
  5 nguyên tắc phát triển chiến lược cạnh tranh khác biệt
 Tư vấn chiến lược có phải là nghề lâu dài?
 Chiến lược kinh doanh mới theo kiểu IKEA
 10 bí quyết thành công của IKEA
  Lợi thế lớn của doanh nghiệp nhỏ
 Lập bảng mô tả công việc có hiệu quả
 Vì sao doanh nghiệp nhỏ ít lập kế hoạch kinh doanh?
 Bí quyết làm ăn với người Nhật
 Đằng sau những thất bại kinh doanh