Thế nào là một nhà quản trị thực thụ ?

Những năm trước đây, "nghề nhân sự" tại Việt Nam vẫn còn gắn với các khái niệm buồn tẻ của công việc hành chính sự vụ. Tuy nhiên gần đây công việc này đang có xu hướng trở thành nghề “hot”, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp.

Nhân vật chính của câu chuyện nhân sự ở bất kỳ doanh nghiệp nào, chính là: Giám đốc Nhân sự / Chief Human Resources Officer (gọi tắt là "CHRO"). Có thể thấy công việc các CHRO không còn gói gọn trong biên giới một nước, cả về phương diện địa lý lẫn văn hóa. Toàn cầu hóa đã đến với ngay cả một công ty khởi nghiệp chứ không chỉ với các công ty lâu đời hay đã lớn mạnh, hay những công ty sau mua bán - sáp nhập. Tốc độ toàn cầu hóa diễn ra nhanh và lan rộng đã đặt ra cho các CHRO không ít thách thức.

Giám đốc Nhân sự ngày nay không phải là người chỉ lo chuyên về tuyển dụng, hành chính, phúc lợi, xếp loại lương cho nhân viên, mà họ đóng vai trò là một phần quan trọng của bộ mặt của doanh nghiệp, là cầu nối giữa chiến lược và đội ngũ, là người phát triển sức mạnh đội ngũ, kiến tạo văn hóa của doanh nghiệp, tổ chức… Để làm được điều này, CHRO cần trang bị cho bản thân những kiến thức và năng lực mới, từ đó chủ động đưa ra chiến lược con người phù hợp nhằm phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong kinh tế toàn cầu.

Bài viết liên quan


Có thể bạn quan tâm

Latest