Bản tin Hải quan định kỳ Ra ngày 20/09/2018

Đây là Bản tin Hải quan định kỳ của TS24 với 20 tin nổi bật trong kỳ này dành cho người khai báo - làm thủ tục xuất nhập khẩu, người quản lý xuất nhập khẩu, chủ doanh nghiệp... tại Việt Nam.

 

Trong kỳ này, tin tức đáng chú ý là “Không tiếp nhận tờ khai nếu không gửi chứng từ qua hệ thống điện tử"; Mặc dù Thông tư 39/2018/TT-BTC cho phép người khai hải quan được gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, tuy nhiên vẫn còn tình trạng người khai hải quan không gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ qua Hệ thống.

Văn bản quan trọng là Công văn số 4884/TXNK-CST ngày 27/08/2018 của Cục Thuế Xuất Nhập khẩu nêu rõ "Trường hợp sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thì người khai hải quan kê khai thông tin về số tờ khai nhập khẩu của hàng hóa dùng để sản xuất hàng xuất khẩu, thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng vào ô “Phần ghi chú” trên tờ khai hải quan xuất khẩu."

Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành khẳng định, cơ quan Hải quan quyết tâm tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý theo hướng hiện đại, tiếp tục đi đầu khối cơ quan quản lý nhà nước về áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, phù hợp mục tiêu chính phủ điện tử mà Chính phủ Việt Nam đã đưa ra. Đó là sự kiện "Hải quan quyết tâm tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, tiến tới hiện đại" nổi bật của kỳ này.
 

Bài viết liên quan


Có thể bạn quan tâm

Latest